Opbyggelse

Pris: 
Kr. 80.00
Forfatter: 
Karl K. Riis

Somme tider kan vi i dag få den opfattelse, at det at frygte gud er noget ukristeligt, et psykologisk fejlprodukt eller en rest af et partriakalsk livsmønster, som for længst er aflagt af de fleste. Men det er ikke sandt. gud vil, at vores liv skal præges af ham, så det udfolder si til velsignelse for andre mennesker og til glæde for os selv.

Pris: 
Kr. 200.00
Forfatter: 
Max Lucado

Når diciplene mindedes, hvad kristus altid havde formanet dem til, kunne de havde sagtt; Han prøvede altid at sætte mod i os.
Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve
Vær frimodig søn, dine synder til gives dig
Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløs

Pris: 
Kr. 250.00
Forfatter: 
Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergård

Med denne bog har vi forsøgt at udpege og belyse en række alvorlige udfordringer for vores demokratiske samfund, som trænger sig mere og mere på, som tiden går. Bogen er på ingen måde en kritik af muslimer. læs mere på.
www.betesdasboghandel.dk brug titlen som søgeord

Pris: 
Kr. 25.00

I denne bog finder du svar på 40 af de flere hundrede spørgsmål, som er blevet stillet til svarpanelet på hjemmesiden jesusnet.dk. du har også selv mulighed for at få flere spørgsmål besvaret på samme hjemmeside. www.jesusnet.dk

Pris: 
Kr. 20.00
Forfatter: 
Derek Wood

Jakob - metoden
En bog om karriere og kærlighed

Pris: 
Kr. 250.00
Forfatter: 
Cary Chapman

Taler du og din ægtefælde samme sprog?
Mennesker udtrykker og modtager kærlighed på forskellige måde. Gray Chapman identificerer dem som de fem forskellige kærlighedssprog:
1 Anderkendenede ord
2 Tid til hinanden
3 At modtage gaver
4 Tjenester
5 Fysisk berøring

Pris: 
Kr. 80.00
Forfatter: 
Hans Erik Nissen

At stå foran Jesus med sin synd opleves som en dom. Derfor går mange bort. Dem skal du ikke følge. Bliv stående! Tænk på, at en dag står du der alligevel. (..) Du står netop dér, hvor du skal hører det mest velsignede af alt: Du skal ikke fordømmes. det er sagt af ham, der blev det i dit sted (citat fra bogen)

 

Pris: 
Kr. 200.00
Forfatter: 
Joni Eraeckson Tada

Det har berørt mig dybt at læse Jonis bog. Præcis sådan opleves det at leve helt drude i afmagtens realitet, hvor ord fra Gud er det eneste, der kan trænge igennem med lys og håb.

Pris: 
Kr. 200.00
Forfatter: 
Carsten Hjorth Pedersen

Ånds-og ytringsfrihed er rygraden i dansk demokrati

Pris: 
Kr. 30.00
Forfatter: 
Walter Wangerin

Se, hvor Jesus træder er en fin gennemgang af påskens budskab, hvor man følger Markusevangeliets beretning fra ypperstepræstens beslutning om at få Jesus slået ihjel til opstandelsen. Disse neditationer er imidlertid mere end blot en opremsning af begivenhederne. Det går fra askeonsdag til opstandelsen.

Sider

Luthersk Mission Kvistgård - Munkegårdsvej 51 - 3490 Kvistgård