Biografier og erindringer

Pris: 
Kr. 250.00
Forfatter: 
Nic Dunlop

I denne bog beskriver Nic Dunlop sin bemærkelsesværdige rejse i Cambodjas mørke, lidende hjerte en søgen efter at afdække den inderste gåde - at finde frem til en forståelse af, hvordan!
det er en sindsoprivende og tankevækkende læsning

Pris: 
Kr. 25.00
Forfatter: 
Sigmund Evensen

En fortælling fra Papus Ny Guinea om levevis og andre meget spændende ting fra en verden som er helt anderledes end vores

Pris: 
Kr. 20.00
Forfatter: 
Svenn-Erik Fjeldberg

Johannes var mærket af en trist barndom og et ulykkeligt ægteskab. han trøstede sig med flasken og fandt det vanskeligt at leve et normalt liv.

men en dag skete der noget med Johannes. Han fik sat ord på det bitre i livet - og blev kristen. Han fik en plads i guds rige.

Pris: 
Kr. 150.00
Forfatter: 
Gert Alvin Hansen

Jeg Begyndte at tænke på mit eget fangeskab, og det forbavsede mig at jeg ikke regnede fængselsdommen for et fangeskab. nej - Det var snarere mit liv, der var et fangeskab.

Pris: 
Kr. 25.00

I denne bog finder du svar på 40 af de flere hundrede spørgsmål, som er blevet stillet til svarpanelet på hjemmesiden jesusnet.dk. du har også selv mulighed for at få flere spørgsmål besvaret på samme hjemmeside. www.jesusnet.dk

Pris: 
Kr. 200.00
Forfatter: 
Joni Eraeckson Tada

Det har berørt mig dybt at læse Jonis bog. Præcis sådan opleves det at leve helt drude i afmagtens realitet, hvor ord fra Gud er det eneste, der kan trænge igennem med lys og håb.

Pris: 
Kr. 25.00

Jeg brød med alt det kristelige... Jeg skulle være fri. Og frihed fik jeg. Den bandt mig fuldstændig på hænder og fødder.
Det er ikke for at gøre sig interessant, men for at andre kan få hjælp af de smertelige erfaringer, hun havde gjort, og som et vidnesbyrd om Guds indgriben.

Pris: 
Kr. 250.00

I denne bog møder du mange forskellige mennesker, med mange forskellige indgangvinkler på godt og ondt. Seniorlivet giver nye udfordringer og nye muligheder og kan også give nye besværligheder, det kan så være en ny udfordring.

Du kan læse mere ved at gå ind på www.lohse.dk og brug titlen som søgeord

Pris: 
Kr. 50.00
Forfatter: 
Stan Telchin

Har Gud svigtet det jødiske folk ?

Luthersk Mission Kvistgård - Munkegårdsvej 51 - 3490 Kvistgård