Bogsalget

Bogsalget er et tilbud for alle og du behøver ikke at have din gang i missionshuset for at købe bøger, CD'er eller DVD'er. Det er en platform med bøger og lignende som normalt ikke kan købes i boghandlerene.

Bogsalget er tilsluttet Lohse gruppen som består af: Lohse, Fokal, Credo. Podie, Uljö, Logos media og Refleks. Du kan gå ind på www.lohse.dk og se hvad de forskellige forlag står for, og der kan du samtidigt se alle de tilbud som er tilgængelige. Der er bøger i bogsalget som ikke kan købes andre steder, fordi de er udsolgt fra forlagene.

Kontakt til bogsalget.

Frank Holst - Tlf. 29 111 320 eller bogsalget@missionshuset.dk

Betaling: Netbank eller efter aftale.

Pris: 
Kr. 30.00

En lille gavebog med citater fra Bibelen på hverdagsdansk der handler om oprigtighed. Citaterne er suppleret med smukke billeder, og forrest er der plads til at skrive, hvem bogen er til og fra.
sammen med bogen følger en lille gavepose.
8 cm X 8 cm

Pris: 
Kr. 299.00

Anno Domini er en andagtbog til et år. Den er mere end det. Den er også en træningsbog, som vil hjælpe os til at leve med kirkeåret.
Anno Domini betyder: Herrens komme.
At være en kristen et at til høre Gud.
læs mere på www.lohse.dk og brug titlen som søgeord

Pris: 
Kr. 250.00
Forfatter: 
Bo Giertz

At leve med Kristus kan læses med udbytte af alle mennesker. Bo Giertz var en meget kendt mand i Sverrige og bogen på stengrunnen blev læst af rigtig mange mennesker, fordi den fortalte fra menenskers hverdag. det er han ikke holdt op med. Den begynder med pinse og til første søndag i advent.

Pris: 
Kr. 250.00
Forfatter: 
Bo Giertz

En andagtbog som begynder med advent og tiden til og med pinse.
At tro på Kristus er mere end en andagtbog. Bogen er følgeskab med Jesus gennem Bibelen og kirkeåret. Forfatteren fører læseren igennem kirkeåret`s temaer - ikke på en højttravende - men på en måde som relateres til det personlige liv

Pris: 
Kr. 200.00
Forfatter: 
Mike Beaumont

Lohse Bibelguide gør bibelens beretninger relevante for os i dag

Lohses Bibelguide indholder blandt andet en lettilgængelig oversigt over Bibelens historie

                                                                     kapitler om centrale bibelske personer og temaer,

Pris: 
Kr. 150.00
Forfatter: 
Lohse

Bibelkalender 2017

Der er til hver dag et vers fra bibelen som man kan læse eller meditere over for hver måned er der et flot billed. Helt igennem en flot kalender

 

 

Pris: 
Kr. 30.00

En lille fin gavebog med citater fra Bibelen på hverdags dansk, der handler om bøn, citaterne er suppleret med smukke billeder og forrest er der plads til at skrive hvem bogen er til og fra.
sammen med bogen ´følger en lille gave pose
bogen er 8 X 8 cm

Pris: 
Kr. 250.00
Forfatter: 
Nic Dunlop

I denne bog beskriver Nic Dunlop sin bemærkelsesværdige rejse i Cambodjas mørke, lidende hjerte en søgen efter at afdække den inderste gåde - at finde frem til en forståelse af, hvordan!
det er en sindsoprivende og tankevækkende læsning

Pris: 
Kr. 25.00
Forfatter: 
Sigmund Evensen

En fortælling fra Papus Ny Guinea om levevis og andre meget spændende ting fra en verden som er helt anderledes end vores

Pris: 
Kr. 99.00
Forfatter: 
Max Lucado

En rigtig god bog til børn 7- 10 år.
Læs anmeldelsen på www.lohse.dk søgeord er bogens titel, det er arbejdet værd

Pris: 
Kr. 30.00
Forfatter: 
Gudmund Vinskei

Et fint lille hæfte.
for mange er kristenlivet ikke den store frihed. Tværtimod. De føler sig bundende, mangler glæde og savner styrke.
Spørgsmålet er : Hvorfor?
Denne bog afdækker, hvad der kan være forklaringen. Men den bliver ikke ved det. Den leder også ind i den frihed, som bibelens budskab rummer.

Pris: 
Kr. 30.00
Forfatter: 
Gudmund Vinskei

Spørgsmålet om sejr i kristenlivet er et problem for mange. I ønsket om sejr bliver vi let optaget af de forkerte ting - og sejren synes endnu længere væk.
Denne bog indholder Bibelens svar på, hvordan du kan få sejr. Og mere end det: den leder dig til at få del i den sejr, som også er vundet til dig.

Pris: 
Kr. 100.00

 

Ny CD med Putte og Knud

Pris: 
Kr. 30.00
Forfatter: 
Ditte Olsen

Da jeg var 18 år, så jeg filmen, Jesus af Nazarat i TV. Det gjorde mig interesseret i at finde ud af hvem denne Jesus var.
det første jeg fandt ud af var at Jesus var perfekt, og jeg ikke. At Jesus ved sin korsfæstelse tog min straf. Det var den første befriende glæde der gav mig mere lyst til at læse i Bibelen.

Pris: 
Kr. 20.00
Forfatter: 
Svenn-Erik Fjeldberg

Johannes var mærket af en trist barndom og et ulykkeligt ægteskab. han trøstede sig med flasken og fandt det vanskeligt at leve et normalt liv.

men en dag skete der noget med Johannes. Han fik sat ord på det bitre i livet - og blev kristen. Han fik en plads i guds rige.

Pris: 
Kr. 250.00
Forfatter: 
Martin Luther

Et år med Luther rummer 366 tekster af den mand der i 1517 gav startskudet til reformationen. Her kan du hver dag møde reformatoren Martin Luther i al hans bramfriehed og forbavsende aktualitet. 500 år efter er hans tekster stadig forfriskende og relevante.

Pris: 
Kr. 40.00
Forfatter: 
Marion Stround

I denne bog sætter Marion Stround ord på den glæde og taknemlighed, man kan oplevei forbindelse med et barns fødsel, opvækst og udvikling.

Pris: 
Kr. 50.00

Påskeblomst
Hil dig, frelser og forsoner
Den mørke nat forgangen er
Se, nu stiger solen
Lysets engel går med glans
Nu er jord og himmel stille
Op, al den ting
Ingen er så tryg i fare
Fadervor (sunget på mange dforskellige sprog vare ca. 13 min)
Sunget og lavet af frikirken i Humlebæk

Pris: 
Kr. 30.00

En lille gavebog med citater fra Bibelen på hverdagsdansk der handler om familien, citaterne er suppleret med smukke billeder, og forrest er der plads til at skrive, hvem bogen er til og fra.
Sammen med bogen følger en lille gavepose.
8 cm X 8 cm

Pris: 
Kr. 100.00
Forfatter: 
Børge Haar Andersen

Vi har hver vores unikke livs vej. Men grundlæggende har vi samme udgangspunkt og samme mål. Vi har en fælles oprindelse i Paradisets have og leder alle efter vejen tilbage.
En roman som har sit udgangs punkt i det jyske.

Pris: 
Kr. 25.00
Forfatter: 
Claus L. Munk

Skyld optræder i mange forbindelser. Det er et ord vi alle bruger.
Men skyld er også en sag, noget i livet, vi alle kender til.
Dette hæfte berører kun en lille del af de spørgsmålet om skyld. til gengæld er det måske den vigtigste del, der har mest vidtrækkende betydning for os alle.
Hvad gør vi med skylden?

Pris: 
Kr. 200.00
Forfatter: 
Jakob V. Olsen

Er det forsvarligt at tro på en Gud?
Er en dybt pløjende bog om nyateismen. Den er skarp i analyserne og giver gode svar, uden at være bombastisk. læs mere på www. lohse.dk søge ord forsvarlig.

Pris: 
Kr. 30.00

En lille fin gavebog med citater fra Bibelen på hverdagsdansk der hanler om fred. citaterne er suppleret med smukke billeder, og forrest er der plads til at skrive, hvem bogen er til og fra.
sammen med bogen er der en lille gavepose.
8 cm X 8 cm

Pris: 
Kr. 80.00
Forfatter: 
Karl K. Riis

Somme tider kan vi i dag få den opfattelse, at det at frygte gud er noget ukristeligt, et psykologisk fejlprodukt eller en rest af et partriakalsk livsmønster, som for længst er aflagt af de fleste. Men det er ikke sandt. gud vil, at vores liv skal præges af ham, så det udfolder si til velsignelse for andre mennesker og til glæde for os selv.

Pris: 
Kr. 200.00
Forfatter: 
Max Lucado

Når diciplene mindedes, hvad kristus altid havde formanet dem til, kunne de havde sagtt; Han prøvede altid at sætte mod i os.
Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve
Vær frimodig søn, dine synder til gives dig
Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløs

Pris: 
Kr. 150.00
Forfatter: 
Gert Alvin Hansen

Jeg Begyndte at tænke på mit eget fangeskab, og det forbavsede mig at jeg ikke regnede fængselsdommen for et fangeskab. nej - Det var snarere mit liv, der var et fangeskab.

Pris: 
Kr. 250.00
Forfatter: 
Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergård

Med denne bog har vi forsøgt at udpege og belyse en række alvorlige udfordringer for vores demokratiske samfund, som trænger sig mere og mere på, som tiden går. Bogen er på ingen måde en kritik af muslimer. læs mere på.
www.betesdasboghandel.dk brug titlen som søgeord

Pris: 
Kr. 25.00

En fin lille kartonbog til familiens yngste 11 cm X 11 cm.
Mød gud som er
stor stærk almægtig kærlig gavmild og tålmodig.
Andre bøger i samme serie. Hvem er Gud. Hvem er Jesus og Jesus er god.

Pris: 
Kr. 75.00

4 små karton bøger, som henvender sig til de yngste i familien 11 cm X 11 cm.
Gud er stor
Jesus er god
Hvem er Jesus
Hvem er Gud
Kan også købes hver for sig

Pris: 
Kr. 25.00

En lille karton bog til de mindste i familien 11 cm X 11 cm
Hvem er gud.
Han er skaberen af hele verden, og han elskede mennesker, han har skabt.
Andre bøger i samme serie: Gud er stor. Hvem er Jesus. Jesus er god

Pris: 
Kr. 99.00
Forfatter: 
Max Lucado

En rigtig god bog som henvender sig til børn i 6 - 7 år
Gå ind på www.lohse.dk og læs hele anmeldelsen det er arbejdet værd. Søge ord bogens titel

Pris: 
Kr. 25.00

I denne bog finder du svar på 40 af de flere hundrede spørgsmål, som er blevet stillet til svarpanelet på hjemmesiden jesusnet.dk. du har også selv mulighed for at få flere spørgsmål besvaret på samme hjemmeside. www.jesusnet.dk

Pris: 
Kr. 20.00
Forfatter: 
Derek Wood

Jakob - metoden
En bog om karriere og kærlighed

Pris: 
Kr. 200.00
Forfatter: 
Sarah Young

Jesus kalderJesus kalder også på os. Måske deler du forfatterens længsel efter en større erfaring af, at Gud er med dig. Eller måske føles Jesus langt væk, uden at du ved hvorfor. Eller har du bevæget dig længere væk fra ham end du nogen sinde havde forestillet dig, at du ville gøre.

Pris: 
Kr. 20.00
Forfatter: 
Elisabeth Holst

Flotte håndlavet julekort med flere forskellige motiver.
3 stk. kort for 50 kr.

Du kan bestille på www.bogsalget@missionshuset.dk eller på 29111 320

Pris: 
Kr. 150.00
Forfatter: 
Sarah Young

Kære Jesus

I hans nærvær finder vi svar på vores problemer og spørgsmål og kan finde fred og vejledning

Pris: 
Kr. 30.00

En lille fin gavebog med citater fra Bibelen på hverdags dansk, der handler om kærlighed, citaterne er suppleret med smukke billeder og forrest er der plads til at skrive hvem bogen er til og fra.
sammen med bogen følger en lille gave pose.
8 X 8 cm

Pris: 
Kr. 250.00
Forfatter: 
Cary Chapman

Taler du og din ægtefælde samme sprog?
Mennesker udtrykker og modtager kærlighed på forskellige måde. Gray Chapman identificerer dem som de fem forskellige kærlighedssprog:
1 Anderkendenede ord
2 Tid til hinanden
3 At modtage gaver
4 Tjenester
5 Fysisk berøring

Pris: 
Kr. 80.00
Forfatter: 
Hans Erik Nissen

At stå foran Jesus med sin synd opleves som en dom. Derfor går mange bort. Dem skal du ikke følge. Bliv stående! Tænk på, at en dag står du der alligevel. (..) Du står netop dér, hvor du skal hører det mest velsignede af alt: Du skal ikke fordømmes. det er sagt af ham, der blev det i dit sted (citat fra bogen)

 

Pris: 
Kr. 30.00

En lille fin gavebog med citater fra Bibelen på hverdags dansk, der handler om nåde, citaterne er suppleret med smukke billeder og forrest er der plads til at skrive hvem bogen er til og fra.
Sammen med bogen følger en lille gave pose.
8 X 8 cm

Pris: 
Kr. 200.00
Forfatter: 
Joni Eraeckson Tada

Det har berørt mig dybt at læse Jonis bog. Præcis sådan opleves det at leve helt drude i afmagtens realitet, hvor ord fra Gud er det eneste, der kan trænge igennem med lys og håb.

Pris: 
Kr. 25.00
Forfatter: 
Osvald Hindenes

Men hvad er der sket med Else? Hendes hår hænger livløse totter, og hun er så bleg og grå i ansigtet. Nogle aftener senere får Terje grunden at vide, og påskelejren bliver helt anderledes end han har forestillet sig. Først kom problemerne, som Eva betroede ham, og nu dette.
En rigtig god bog fra 10 og 98 år

Pris: 
Kr. 25.00

Jeg brød med alt det kristelige... Jeg skulle være fri. Og frihed fik jeg. Den bandt mig fuldstændig på hænder og fødder.
Det er ikke for at gøre sig interessant, men for at andre kan få hjælp af de smertelige erfaringer, hun havde gjort, og som et vidnesbyrd om Guds indgriben.

Pris: 
Kr. 200.00
Forfatter: 
Carsten Hjorth Pedersen

Ånds-og ytringsfrihed er rygraden i dansk demokrati

Pris: 
Kr. 30.00
Forfatter: 
Walter Wangerin

Se, hvor Jesus træder er en fin gennemgang af påskens budskab, hvor man følger Markusevangeliets beretning fra ypperstepræstens beslutning om at få Jesus slået ihjel til opstandelsen. Disse neditationer er imidlertid mere end blot en opremsning af begivenhederne. Det går fra askeonsdag til opstandelsen.

Pris: 
Kr. 250.00

I denne bog møder du mange forskellige mennesker, med mange forskellige indgangvinkler på godt og ondt. Seniorlivet giver nye udfordringer og nye muligheder og kan også give nye besværligheder, det kan så være en ny udfordring.

Du kan læse mere ved at gå ind på www.lohse.dk og brug titlen som søgeord

Pris: 
Kr. 100.00
Forfatter: 
Wanda Luttrell

Få hele serien for 100 kr. der er fire bøger En bog i serien Sarah. Sarah serien er spændende, lærerig og engagerende læsning for alle på 10 år og opefter

Pris: 
Kr. 150.00
Forfatter: 
Kim He

Spot on er en kortfattet og præcis præsentation af kristendommen. Velegnet for enhver, som ønsker at vide, hvad Bibelens budskab er på moderne dansk. Bogen er letlæst og fyldt med gode sprogbilleder og illustrationer, der gør det hele lettere at forstå  sådan skrev Henrik Nymand Eriksen

Pris: 
Kr. 50.00
Forfatter: 
Stan Telchin

Har Gud svigtet det jødiske folk ?

Pris: 
Kr. 25.00
Forfatter: 
Osvald Hindenes

Medens Terje er på besøg hos en kammerat, foregår der hver nat noget mystisk i guldsmedeforretningen på den anden side af gaden. Først lægger Terje ikke det store i disse natlige oplevelser, og da han endelig opdager alvoren i det, han har set, og kontakter...... resten må du selv læse
en rigtig god bog fra 10 -98 år

Pris: 
Kr. 40.00
Forfatter: 
Egon jakobsen

En underholdnede bog for 10- 14 årige.
Ronni og Jens kom fra vidt forskellige familier, så indimellem havde svært ved at forstå hinanden. Men de blev gode venner på sommerlejren. og det var godt, for de fik virkelig brug for hinanden gennem de skrækkelige begivenheder

Pris: 
Kr. 199.95
Forfatter: 
Flemming Back Poulsen

Tilgivelsen trives midt i det tordnede landskab som menneskelivet kan være. Tilgivelsen er aldrig bare enkel . Men når vi møder den

selv i en ufuldkommen udgave, er den et forfriskende vindpust af håb ind i vore til tider rådne verden. håb om at kærligheden - virkelig- kan overvinde alt. 

Citat fra bogen  

 

Pris: 
Kr. 20.00

Venner for livet, venskabets velsignelse. Der står mange gode små sætninger om venenr. Det er en god bog at give som gave måler 13 X 13 cm

Nogle venskaber skabes naturligt, andre ved aftaler eller fælles interesser - og enkelte genenm beslægtede sjæle. En bog som er god at have når man vil skrive en lille ekstra hilsen

Pris: 
Kr. 299.00
Forfatter: 
Bente Graugaard

Børne og familieandagtbog
Viktor og Sofia og alle de andre åbner en kæmpe verden af vigtige tanker og spørgsmål som børn render rundt med. Bogen fortæller i løbet af et helt år om en kristen familie, hvor både børn og voksne taler med hinanden om de store og små spørgsmål, der findes et svar på

Luthersk Mission Kvistgård - Munkegårdsvej 51 - 3490 Kvistgård